keskiviikko 27. tammikuuta 2021

Kuhmon vahvuudet, mukaan lukien turvallisuus, painopisteinä uudessa lukion opetussuunnitelmassa

Kuhmon yhteislukiossa on muiden lukioiden tapaan työstetty uutta opetussuunnitelmaa, joka otetaan käyttöön 1.8.2021. Lukiossamme on jatkossakin mahdollista opiskella sekä yleislinjalla että musiikkilinjalla. Lisäksi tarjoamme mahdollisuuden opiskella aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman mukaisesti.

Kielivalikoimamme on erityisen laaja, sillä englannin ja ruotsin lisäksi meillä voi opiskella ranskaa, saksaa, venäjää, kiinaa, japania, italia ja espanjaa.

Uutuutena tarjoamme mahdollisuuden perehtyä turvallisuuteen monesta eri näkökulmasta. Turvallisuusopintojamme on työstetty yhdessä paikkakunnalla joko koko ajan tai ajoittain vaikuttavien turvallisuusviranomaisten tai -toimijoiden kanssa, joita ovat mm. Kainuun prikaati, Rajavartiolaitos, Kainuun pelastuslaitos, Maahanmuuttovirasto, Tullilaitos, poliisi ja Maanpuolustuskorkeakoulu.

Turvallisuusopinnot koostuvat seuraavista osioista:

Suomen turvallisuuspolitiikka (2 op). Tämän yhteiskuntaopin uuden opintojakson aikana opiskelijat perehtyvät Suomen turvallisuuteen vaikuttaviin asioihin sekä teoriassa että käytännössä, niin globaalista kuin seutu- ja paikkakunnan sekä yksittäisen ihmisen näkökulmasta. Opiskelijat pääsevät tutustumaan eri viranomaisten toimintaan aidoissa toimintaympäristöissä mm. valtakunnan rajalla ja Vuosangassa. Opintojakson suoritettuaan opiskelijat ymmärtävät, miten laaja asia turvallisuuspolitiikka on ja mitä työskentelymahdollisuuksia turvallisuusala tarjoaa omalla paikkakunnalla, Suomessa sekä maailmanlaajuisesti. Lisäksi he tietävät, millaisia opintoja eri ammateissa toimimiseen vaaditaan. 

Tutustu pelastuslaitokseen (2 op). Yhteiskuntaopin toisen uuden opintojakson aikana tutustutaan Kainuun pelastuslaitoksen kalustoon sekä toimintaan ja perehdytään pelastuslaitoksella työskentelevien henkilöiden työnkuviin sekä siihen, millaisia opintoja eri ammateissa työskentely edellyttää. 


Eräopinnot (2 op). Lukion liikunnan eräopintojakson aikana nautitaan kauniista luonnosta, patikoidaan ja opetellaan sekä vahvistetaan erätaitoja. Syyslukukaudella 2021 opintojakso toteutetaan Vuosangassa yhteistyössä MPK:n kanssa.
  

Rentoudu ja hallitse stressiä (2 op). Uuden psykologian opintojakson aikana paneudutaan psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin lisäämiseen mm. rentoutumisen ja stressinhallinnan keinoin ja opitaan ymmärtämään, mikä yhteys ihmisen hyvinvoinnilla on yhteisön ilmapiiriin ja turvallisuuteen.

Ensiaputaidot (1 op). Tämän terveystiedon opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa toimia oikein tilanteissa, joissa ihmisen terveys on uhattuna esimerkiksi onnettomuuden tai sairauskohtauksen vuoksi.
Perinteisten ensiaputaitojen harjoittelun lisäksi perehdytään myös henkiseen jaksamiseen.


Vahvista suunnistustaitojasi (2op). Tämä opintokokonaisuus toteutetaan yhteistyössä Kuhmon Peurat ry:n kanssa ja sen suorittamisen voi hajauttaa useamman vuoden ajalle,

Tällä hetkellä työn alla ovat myös vapaaehtoiseen pelastuspalveluun (Vapepa) liittyvät opinnot, joita suunnitellaan yhteistyössä Sotkamon kansalaisopiston Kuhmon toimipisteen kanssa.

On mahdollista, että Kuhmon yhteislukion turvallisuusopintoihin sisältyy jatkossa muitakin osioita, mutta yllä on kuvattu suunnitelma, jolla lähdetään liikkeelle. Opiskelija voi vapaasti valita, minkä verran turvallisuusopintoja hän sisällyttää omaan opinto-ohjelmaansa. Vastaamme mielellämme mahdollisiin kysymyksiin.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...